Tjänster

  • Har du egen vattenbrunn? Vi utför vattenanalys med förslag på åtgärd. Detta görs till mycket förmånliga priser.
  • Gammal, oekonomisk värmeanläggning? Vi utför värmepumpsinstallationer med eller utan solpaneler.
  • Kompletteringar eller byggnationer av hela badrum.
  • All form av TIG-svetsning även med licenskrav.
  • Stambyten och ombyggnationer av befintliga värmesystem.